Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ doświadczeń wojennych na ewolucję sztuki wojennej w poglądach wybranych polskich teoretyków i praktyków wojskowych

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Myśl wojskowa
  • Sztuka wojenna
  • Taktyka
  • Teoretycy wojskowości
Abstract

PL Nie jest niczym nowym stwierdzenie, ze doświadczenia wojenne dla sztuki wojennej mają niezwykłe znaczenie nie tylko w aspekcie teoretycznym, lecz przede wszystkim ze względu na ich praktyczny wymiar. Analiza i synteza doświadczeń historycznych jest przecież istotnym elementem inspirującym prognozowanie przyszłości. Konieczne staje się dalsze poszukiwanie i uzupełnienie wiedzy o sztuce wojennej, z uwzględnieniem przeszłych doświadczeń badanych na podstawie narodowych rozwiązań i systemowej struktury generującej trendy rozwojowe.

Date of online publication

15.02.2022

Pages (from - to)

131 - 165

Comments

Bibliografia na stronach 163-165. Streszczenie angielskie.

Book

Animus Belli 2019 : duch wojny. T. 3, Zmienność w historii sztuki wojennej

Presented on

Animus Belli IV, 25.04.2019, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0