Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kontrola przestrzeni powietrznej w obronie powietrznej : wybrane problemy

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontrola przestrzeni powietrznej
  • Obrona powietrzna
Abstract

PL Operowanie na współczesnym polu walki wymaga zapewnienie efektywnego i bezpiecznego wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkie rodzaje sił zbrojnych i rodzaje wojsk. W odniesieniu do obrony powietrznej (OP), wyzwaniem jest zapewnienie efektywnego współdziałania lotnictwa defensywnego oraz jednostek SBAD. Narzędziem pozwalającym na operowanie różnych podmiotów w jednolitej przestrzeni powietrznej jest kontrola przestrzeni powietrznej (KPP). W opiniach teoretyków można zauważyć tendencje obniżania znaczenia KPP na rzecz skutecznego funkcjonowania OP. Z tego powodu zdecydowano się na podjęcie tematu dotyczącego systemu KPP w odniesieniu do OP. W referacie naświetlono aktualne rozwiązania dotyczące funkcjonowania KPP na podstawie analizy opracowań naukowych i dokumentów doktrynalnych. Wskazano na rozbieżności w zakresie interpretacji zapisów dokumentów KPP oraz różnego traktowania środków KPP. Podejście takie może skutkować błędnym interpretowaniem funkcjonowanie KPP przez użytkowników przestrzeni powietrznej, co z kolei przełoży się na większe prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji podczas prowadzenia działań bojowych. Ćwiczenia prowadzone w ASzWoj oraz rozmowy z uczestnikami kursów wskazywały na niejednoznaczne interpretowanie kwestii związanych z KPP. Analiza opracowań i prowadzone dyskusje stały się asumptem do krytycznego spojrzenia na rozwiązania dotyczące klasyfikowania środków KPP oraz stref użycia uzbrojenia przez pryzmat zadań realizowanych w OP. Opracowanie nie zawiera gotowych rozwiązań, należy je traktować jako punkt wyjścia do dalszych rozważań w przedmiotowym obszarze.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

103 - 121

URL

https://indd.adobe.com/view/0371b2a1-9a0f-4558-ab23-7e7ec38f566f

Book

Obronność RP XXI wieku w teorii i praktyce

Ministry points / chapter

20.0