Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr Grzegorz Kołata

Artykuły  |  Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej

E-mail

g.kolata@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 38 31

ORCID

0000-0003-2478-1334

ResearcherID

B-8081-2019

Artykuły (2)

Rozdziały (1)