Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Postępowanie wieczystoksięgowe. Art. 626(1) – 626(13)

Authors

[ 1 ] Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Księgi wieczyste
  • Prawo
  • Prawo cywilne
  • Rejestr publiczny
  • Polska
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

754 - 787

Book

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I B. Komentarz do art. 425–729