Processing may take a few seconds...

Book


Title

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I B. Komentarz do art. 425–729

Editors

[ 1 ] Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC pod redakcją prof. Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 425–729 KPC umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Komentarz omawia szczegółowo: postępowania odrębne (w tym nowe postępowania: w sprawach gospodarczych oraz w sprawach własności intelektualnej); postępowania nieprocesowe (w tym nowe postępowanie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz z zakresu prawa pracy) oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, a także związane z tymi postępowaniami nowe poglądy doktryny oraz orzecznictwo sądów powszechnych, SN i TK. Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu praktycznych wskazówek co do możliwości stosowania konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych. Komentarz omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Reforma KPC 2019). Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo C.H. Beck

Publisher name from the Ministry list

Wydawnictwo C.H. Beck

Date of online publication

2020

Date of publication

2020

Number of pages

1700

ISBN

978-83-8158-393-0

URL

https://www.ksiegarnia.beck.pl/18484-pakiet-kodeks-postepowania-cywilnego-tom-ia-ib-komentarz-do-art-1-729#package-book-2

Keywords
PL
  • Prawo
  • Prawo cywilne
  • Polska
Chapters
Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Art. 477(8)–477(16) (p. 155-163)
Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania. Art. 478–479 (p. 164-166)
Postępowanie wieczystoksięgowe. Art. 626(1) – 626(13) (p. 754-787)
Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0