Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Media a konflikty zbrojne – wybrane aspekty

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
EN
 • Armed conflict
 • International security
 • Social media
 • Mass media
 • Violence
 • War
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Dziennikarstwo
 • Konflikty zbrojne
 • Media społecznościowe
 • Przemoc
 • Środki masowego przekazu
 • Wojna
Pages (from - to)

394 - 410

Book

Przełomowe momenty wojen w świetle faktów i tradycji. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej

Points of MNiSW / chapter

20.0