Processing may take a few seconds...

Article


Title

System łączności brygady obrony terytorialnej (BOT) w wojskowym systemie telekomunikacyjnym. Ujęcie teoretyczne

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2021 | Journal number: nr 3 (706)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Brygada (wojsk.)
 • Dowodzenie (wojsk.)
 • Komunikacja wojskowa
 • Łączność wojskowa
 • Polska
 • Siły zbrojne
 • Telekomunikacja wojskowa
 • Wojska Obrony Terytorialnej
EN
 • Armed forces
 • Brigade (mil.)
 • Military telecommunication
 • Military communications
 • Poland
 • Territorial defence troops
Abstract

PL W artykule podęto próbę identyfikacji i deskrypcji systemu łączności współczesnej brygady obrony terytorialnej SZRP w wojskowym systemie telekomunikacyjnym resortu obrony narodowej. Znaczenia łączności we współczesnych działaniach sił zbrojnych nie sposób nie docenić. Dowodzenie ugrupowaniem bojowym zależy bowiem od skutecznej wymiany informacji. Każda próba zakłócenia dowodzenia spowoduje reakcję łańcuchową, prowadzącą do destabilizacji pracy wszystkich elementów ugrupowania bojowego, co w konsekwencji utrudni lub wręcz uniemożliwi prowadzenie działań

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

13 - 36

DOI

10.5604/01.3001.0015.6659

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=226802&language=pl

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

2021

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0