Processing may take a few seconds...

Article


Title

Tatuaże w policji na przykładzie regulacji wybranych państw europejskich / Marek Fałdowski

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Published in

Zeszyty Prawnicze

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 21 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Armenia
 • Cypr
 • Finlandia
 • Francja
 • Litwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Policja
 • Polska
 • Portugalia
 • Prawo
 • Tatuaż
 • Ukraina
 • Węgry
Abstract

PL W XXI w. możemy zaobserwować przeobrażenia wynikające z niezwykłej jak dotychczas w historii ludzkości skali postępu cywilizacyjnego. Także w świadomości społecznej zachodzą gruntowne przemiany dotyczące wielu obszarów życia społecznego, zwłaszcza tych, gdzie dotychczas dominowały stereotypowe, konserwatywne poglądy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wytatuowaną osobę utożsamiano z kryminalistą, w najlepszym zaś razie z określoną subkulturą. Obecnie, w związku z różnymi trendami w modzie, także w dziedzinie tatuażu, osoby z „rysunkami na ciele” nie budzą już tyle negatywnych emocji. Zagadnienie posiadania tatuaży przez policjantów dotychczas nie było przedmiotem zainteresowania naukowego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono fenomen zjawiska na przykładzie prawodawstwa wybranych państw europejskich w aspekcie policyjnej pragmatyki służbowej.

Pages (from - to)

287 - 310

DOI

10.21697/zp.2021.21.3.11

URL

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/9084

Comments

Bibliografia na stronach 309-310. Streszczenie w języku angielskim

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0