Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Zeszyty Prawnicze

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.7 Law

Journal unique ID

200307

Publisher name

Wydawnictwo UKSW

Editorship

Zeszyty Prawnicze Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Prawa i Administracji ul. Wóycickiego 1/3 blok. 17 01-938 Warszawa Email: zeszytyprawnicze@uksw.edu.pl

Domains

PL Prawo i wymiar sprawiedliwości

ISSN

1643-8183

Publication frequency

quarterly

URL

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/about

Comments

Zeszyty Prawnicze są czasopismem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nawiązującym do tradycji wydawania przez uniwersytety własnych periodyków naukowych. Zawierają prace z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa, zwłaszcza prywatnego i porównawczego. Część tekstów publikowana jest w językach obcych, zwłaszcza w języku angielskim. Autorami artykułów, komentarzy, glos, recenzji, sprawozdań oraz przeglądu ustawodawstwa, orzecznictwa i czasopism są pracownicy naukowi różnych ośrodków akademickich (polskich i zagranicznych), oraz praktycy (sędziowie, adwokaci, rady prawni). Na końcu każdego artykułu zamieszczone jest krótkie streszczenie w języku polskim i w języku angielskim, słowa kluczowe, a także alfabetyczny wykaz cytowanej literatury. Czasopismo powstało w 2001 r. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 2001 roku, początkowo jako półrocznik, a od 2010 roku jako kwartalnik. Jego założycielem i pierwszym Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Jan Zabłocki.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2021 70.0 ---