Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rozdział 2. Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja elektroniczna
  • Elektroniczne dostarczanie dokumentów
  • Korespondencja urzędowa
  • Usługi elektroniczne
  • Prawo
  • Polska
Pages (from - to)

63 - 93

Book

Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Komentarz

Ministry points / chapter

20.0