Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zaskarżalność orzeczeń sądu wieczystoksięgowego

Authors

[ 1 ] Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Complaints of land and mortgage register court judgments

Year of publication

2021

Published in

Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości

Journal year: 2021 | Journal volume: Wydanie Specjalne | Journal number: nr V

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Księgi wieczyste
  • Nieruchomości
  • Orzecznictwo
  • Polska
  • Postępowanie cywilne
  • Prawo
  • Sąd Najwyższy (Polska)
Abstract

PL Artykuł analizuje sposoby zaskarżenia orzeczeń wydanych przez sąd wieczystoksięgowy. Wnoszenie środków zaskarżenia zawsze przedłuża postępowanie, zmierzające do uzyskania prawomocnego wpisu w księdze wieczystej. Z perspektywy uczestników obrotu nieruchomościami konieczne jest także wzięcie pod uwagę, że wyeliminowanie wpisu w księdze może również nastąpić również poprzez wniesienie powództwa dotyczącego prawa własności nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta. Jego uwzględnienie przez sąd powszechny może też wywrzeć skutek w postaci dokonania wpisu w księdze wieczystej o treści odmiennej niż wynikająca z rozpoznania (uprzedniego) wniosku o wpis, nawet jeśli pierwotny wpis stał się prawomocny dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia.

EN The article analyses the ways of appealing against judgments issued by the land and mortgage register court. The lodging of appeals always extends the proceedings aimed at obtaining a legally binding entry in the land and mortgage register. From the perspective of real estate participants, it is also necessary to mention that the elimination of an entry in the register may also take place by bringing an action regarding the property right for which the land and mortgage register is kept. A common court judgement may also have the effect of making an entry in the land and mortgage register with a content different than that resulting from the examination of the application for entry, and then the means of appealing against it, by the land and mortgage register court.

Pages (from - to)

61 - 76

DOI

10.5604/01.3001.0015.5823

URL

https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/article/details?id=225638

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 74-76.

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

15.12.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

100.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

100.0