Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History
5.5 Political science and public administration
5.7 Law

Journal unique ID

201014

Publisher name

Ministerstwo Sprawiedliwości

Editorship

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11; 00-950 Warszawa DOPISEK: "NIERUCHOMOŚCI@" tel. 22 52 12 888

ISSN

2657-8247

eISSN

2719-8030

Publication frequency

quarterly

URL

https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Comments

Kwartalnik „Nieruchomości@” został powołany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Min. Spraw. z 2019 r., poz. 4) o utworzeniu kwartalnika „Nieruchomości@”, jest on czasopismem naukowym przedstawiającym nieruchomości z punktu widzenia aspektów właściwych równocześnie dla sfery prawa administracyjnego, cywilnego, gospodarczego jak i karnego. Artykuły publikowane w kwartalniku podlegają recenzji naukowej. Na łamach czasopisma „Nieruchomości@” publikowane są oryginalne prace, których treść umożliwia prezentację i wymianę naukowych poglądów teoretycznoprawnych w zakresie szeroko rozumianej problematyki związanej z nieruchomościami, a także kształtowanie właściwej praktyki stosowania prawa. Czasopismo adresowane jest do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, osób prowadzących badania naukowe, teoretyków oraz praktyków stosowania prawa z różnych sfer działalności zawodowej. Czasopismo adresowane jest do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, osób prowadzących badania naukowe, teoretyków oraz praktyków stosowania prawa z różnych sfer działalności zawodowej. Wysoki poziom merytoryczny tekstów, interesujący wybór tematów oraz ciekawy sposób ich prezentacji na łamach czasopisma gwarantuje Rada Naukowa, składająca się z wybitnych przedstawicieli nauki. Kwartalnik „Nieruchomości@” nieodpłatnie, w formie elektronicznej i papierowej będzie dostarczany do sądów, prokuratur, jednostek administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu administracji publicznej, bibliotek wyższych uczelni – będą mogli z niego korzystać wszyscy zainteresowani przedstawiciele zawodów prawniczych.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2021 100.0 ---