Processing may take a few seconds...

Article


Title

"Więzień skryty i obcy obecnemu ustrojowi" : komunistyczny aparat bezpieczeństwa wobec pułkownika Franciszka Studzińskiego "Kotliny" (1893-1964)

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2021

Published in

Pamięć i Sprawiedliwość : biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej

Journal year: 2021 | Journal number: nr 2 (38)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Komunizm
  • Prześladowania polityczne
  • Służba Bezpieczeństwa (SB Polska)
  • Studziński, Franciszek (1893-1964)
Date of online publication

2022 (Date presumed)

Pages (from - to)

576 - 602

Points of MNiSW / journal

100.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

100.0