Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Pamięć i Sprawiedliwość : biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej

Year 2021
Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History
1.5 Literary studies

Points of MNiSW

100.0

Journal numbers