Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Media criminology. Uwagi wprowadzające

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kryminologia
  • Prawo
Pages (from - to)

319 - 328

Book

Granice prawa : księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki

Ministry points / chapter

20.0