Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Międzynarodowe rokowania w sprawie bezpieczeństwa kosmicznego

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo kosmiczne
  • Dyplomacja
  • Kosmos
Pages (from - to)

152 - 165

Comments

Bibliografia na stronach 164-165.

Book

Współczesne wyzwania bezpieczeństwa : podejście wieloaspektowe

Ministry points / chapter

20.0