Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

System kierowania bezpieczeństwem narodowym RP w ujęciu semantyczno-teoretycznym

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Badania naukowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Organizacja
 • Polska
 • Semantyka
 • System obronny państwa
 • System zarządzania kryzysowego
 • Zarządzanie
EN
 • Crisis management
 • National security
 • Management
 • Organization
 • Poland
 • Semantics
Abstract

PL Przedmiotem badań jest system kierowania bezpieczeństwem narodowym RP w ujęciu definicyjnym. Metodami wykorzystanymi w badaniach, których wyniki zaprezentowano poniżej, były głównie metody teoretyczne, takie jak: analiza, w tym pojęciowa, strukturalna, funkcjonalna oraz porównawcza, porównanie i przeciwstawianie – istotne dla właściwego przedstawiania podobych terminów, a także wnioskowanie poprzez analogię, determinowanie oraz synteza, indukcja i dedukcja czy wnioskowanie redukcyjne. Wykorzystanie metody analizy pojęciowej pozwoliło na zbadanie dostępnych terminów i definicji. Z kolei zastosowanie metody analizy porównawczej i konstrukcji logicznej oraz przyczynowoskutkowej, metody uogólnienia i abstrahowania oraz wnioskowania dedukcyjnego i redukcyjnego pozwoliły na wskazanie cech powtarzalnych, eliminację cech nieistotnych, a także znalezienie określonych zależności w przedmiocie badanego problemu. Dzięki temu usystematyzowane zostały podstawowe pojęcia, takie jak: „bezpieczeństwo”, „system”, „kierowanie”, „zarządzanie”, „dowodzenie”, „organizacja”, co w rezultacie pozwala rozpatrywać system kierowania bezpieczeństwem narodowym RP jako całość. Najważniejszym wnioskiem, który należy podkreślić, jest wskazanie, że obecna organizacja systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym RP nie zapewnia jego sprawnego funkcjonowania, gdyż brak jest spójnych, całościowych i kompleksowych regulacji, które ustanawiałaby ten system i pozwalały na jego prawidłowe funkcjonowanie zarówno pod względem prawnym, jak i organizacyjnym. Jednocześnie istnieją rozwiązania teoretyczne, które, jak się wydaje, z powodzeniem można by było wdrożyć na gruncie prawnym i przynajmniej część definicji mogłaby stanowić podstawę do sformułowania i w konsekwencji przyjęcia definicji legalnych.

Pages (from - to)

110 - 124

Comments

Bibliografia na stronach 122-124

Book

Współczesne wyzwania bezpieczeństwa : podejście wieloaspektowe

Points of MNiSW / chapter

20.0