Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ekspansja Rosji w Arktyce za prezydentury Władimira Putina

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Strategia polityczna
  • Arktyka (region)
  • Rosja
  • Putin Władimir (1952- )
Abstract

PL Coraz bardziej odczuwalne zmiany klimatyczne na kuli ziemskiej wywołały rywalizację państw w Arktyce. Skutkuje to powstaniem nowych geopolitycznych zagrożeń na biegunie północnym. Sześć spośród siedmiu państw posiadających terytorium w tej części świata należy do NATO. Wywołuje to niepokój Rosji, która zachodnią organizację wojskowo-polityczną postrzega jako zagrożenie dla jej bezpieczeństwa. Celem niniejszego rozdziału monografii jest przedstawienie działań Rosji w Arktyce pod względem politycznym i gospodarczym oraz militarnym. W artykule analizie poddano jedno z najważniejszych i najsilniejszych państw arktycznych, które jasno definiuje swoje cele militarne, gospodarcze i w zakresie bezpieczeństwa w rejonie Arktyki. W pracy wykorzystano metodę instytucjonalno-prawną oraz analizę porównawczą. W Arktyce Rosja występuje z pozycji siły; pytanie brzmi, czy ma odpowiedni potencjał do tego, aby zrealizować swoje cele. Podstawą źródłową rozdziału są prasa polska i międzynarodowa oraz portale informacyjne i strony internetowe instytucji międzynarodowych.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

39 - 54

Book

Współczesne wyzwania bezpieczeństwa : podejście wieloaspektowe

Points of MNiSW / chapter

20.0