Processing may take a few seconds...

Book


Title

Eksploracja Kosmosu Zagadnienia prawno-polityczne

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Przedmiotem poszczególnych rozdziałów książki są nierozwiązane wyzwania stojące przed sektorem kosmicznym, tak prawne, jak i gospodarcze, a także dyplomatyczne. Dotyczy to w szczególności wzrastającego znaczenia delimitacji przestrzeni kosmicznej w kontekście licencjonowania działalności w tej sferze, szczególnie w obliczu rozwoju działalności suborbitalnej, a także aspektów odpowiedzialności za szkodę kosmiczną. Ważnym rozdziałem pod względem współczesnych wyzwań i zagrożeń jest problematyka militaryzacji Kosmosu na styku badań z zakresu prawa, technologii i bezpieczeństwa, a także aspekty prawne ochrony środowiska kosmicznego, w tym w szczególności nierozwiązana problematyka śmieci kosmicznych, pozyskiwanie surowców naturalnych i zawiązana z tym dyskusja w sprawie zasady niezawłaszczania przestrzeni kosmicznej. […] Książka Profesor Małgorzaty Polkowskiej jest dziełem ze wszech miar ambitnym, interdyscyplinarnym, mogącym przyczynić się w istotny sposób do rozwoju badań w poruszanych dziedzinach. Ponadto stanowi ona niezwykłe połączenie rzetelnego opracowania naukowego z nutą popularyzacji tej wymagającej dziedziny gospodarki i prawa”. z recenzji dr hab. Katarzyny Malinowskiej, prof. ALK „[...] Monografia stanowi istotne, teoretyczne opracowanie naukowe. Opracowanie, które napisane jest ciekawe, przystępnym językiem, komunikatywnie nawet dla osób nieposiadających wykształcenia prawniczego. Dobry warsztat, logiczna struktura i przemyślana konstrukcja powodują, że książka ta służyć może jako opracowanie podręcznikowe, jako praca teoretyczna, będąca podstawą do prowadzenia dalszych badań naukowych, jak i książka dostępna dla każdego, specjalisty, jak i laika, chcącego poszerzyć swoją wiedzę z obszaru prawa kosmicznego”.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Publisher name from the MNiSW list

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Date of publication

2021

Number of pages

226

ISBN

978-83-7627-206-1

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo kosmiczne
  • Prawo kosmiczne
  • Przestrzeń kosmiczna
Total point value of MNiSW of monograph

120.0