Processing may take a few seconds...

Article


Title

Operacja "Wisła" : broń jądrowa na terytorium Polski

Authors

[ 1 ] Katedra Służb Specjalnych, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2017

Published in

Przegląd Historyczno-Wojskowy

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Broń jądrowa
  • Program
  • Polska
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

67 - 87

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991025362429705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,OPERACJA%20%22WIS%C5%81A%22&offset=20

Comments

Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim.

Ministry points / journal

6.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

6.0