Processing may take a few seconds...

Article


Title

KRYTYKA ŁAWKI NIEPODLEGŁOŚCI W SIECI. STUDIUM PRZYPADKU

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 276 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Dziedzictwo kulturowe
  • Kultura pamięci
  • Media społecznościowe
  • Pomniki
  • Przestrzeń publiczna (urbanistyka)
  • Public affairs
  • Tożsamość narodowa
Abstract

PL Podnoszenie zdolności instytucji państwowych do podejmowania skutecznych działań na rzecz wzmacniania tożsamości i dziedzictwa narodowego jest ważnym celem bezpieczeństwa narodowego. Przykładowym projektem urzeczywistniającym tego typu cele był pomnik pt. Ławka Niepodległości. Realizacja tego typu zadań nie jest łatwa ze względu na to, że polskiemu społeczeństwu bardzo rzadko podobają się projekty artystyczne opracowywane na zlecenie instytucji rządowych. Zazwyczaj stają się one elementem krytyki wyspecjalizowanych środowisk artystycznych, eksperckich, wzmacnianej przez podmioty życia społecznego zaangażowane politycznie i będące w opozycji do rządu. Z punktu widzenia autora niniejszego artykułu jednym z możliwych rozwiązań zmniejszającym ryzyko popełnienia błędów merytorycznych i strat wizerunkowych w realizacji projektów podobnych do Ławki Niepodległości (pomników) jest zlecanie ich wykonania elitarnym, eksperckim organizacjom pozarządowym, silnie związanych z szeroko rozumianym artystycznym środowiskiem zawodowym.

Date of online publication

01.10.2021

Pages (from - to)

182 - 210

DOI

10.34752/2021-j276

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/126

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

01.10.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0