Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Status prawny sędziego w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Sędziowie
  • Prawo
  • Meksyk
Pages (from - to)

317 - 350

Book

Status prawny sędziego : państwa pozaeuropejskie. T. 1

Ministry points / chapter

20.0