Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i ich scenariusze dla Polski w XXI wieku

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Title variant

EN Threats and scenarios to the national security of the Republic of Poland in the twenty-first century

Year of publication

2020

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Współczesne bezpieczeństwo państwa wymaga oceny potencjału strategicznego, charakteru organizacji i sprawności funkcjonowania jego instytucji. Ochrona suwerenności, niepodległości, bytu tego podmiotu jest wyrazem ciągłej troski władz, administracji rządowej i samorządowej oraz obywateli. Podkreślają to zarówno zapisy „Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” z 2007, 2014 i 2020 roku oraz „Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”. Druga dekada XXI wieku to wydarzenia w postaci wojny hybrydowej na Ukrainie, konfliktu zbrojnego w Syrii, upadku reżimów politycznych, przewrotów społecznych w państwach afrykańskich. Wskazują one na nietrwałość stanu bezpieczeństwa, chaos będący wynikiem oddziaływania różnorodnych podmiotów międzynarodowych. Kreowanie bezpiecznego stanu państwa to świadome działanie oparte na analizie przyczyn, zdarzeń i zjawisk występujących w jego otoczeniu, które będąc wyzwaniami, zagrożeniami, szansami, ryzykami, posiadają odmienny charakter oraz stopień nasilenia. Powstanie zagrożeń odnosi się zarówno do wewnętrznego, jak i zewnętrznego obszaru aktywności państwa. Proces ich identyfikacji wiąże się z działaniami organizacyjnymi, planistycznymi, czy kontrolnymi oraz rozpoznania relacji państwa z jego otoczeniem. Występujące w nim zdarzenia, procesy i zjawiska, determinują decyzje polityczne, ekono-miczne, militarne oraz inne, skutkując ograniczeniami rozwojowymi społeczności państw, ca-łych kultur, czy cywilizacji. Tradycyjne uwarunkowania związane z agresją militarną, walką armii masowych, przemocą zbrojną, stają się coraz rzadsze, a rywalizacja państw przybiera charakter wielowymiarowych działań połączonych obejmujących przestrzeń lądową, morską, powietrzną, kosmiczną i cybernetyczną. Przyjmują one formę tak zwanych wojen hybrydowych, agresji poniżej progu wojny, aktów terrorystycznych lub działań asymetrycznych, których celem nie jest nie tylko państwo lub terytorium, lecz jego społeczeństwo.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

21.06.2020

Number of pages

338

ISBN

978-83-7523-805-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052927238605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,zagrożenia%20bezpieczeństwa%20narodowego%20i%20ich%20scenariusze%20dla%20Polski%20w%20XXI%20wieku&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
  • Planowanie strategiczne
  • Polska
  • System obronny państwa
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 317-333.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0