Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ pandemii COVID-19 – refleksje nad możliwością użycia czynników biologicznych w działalności terrorystycznej

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bioterroryzm
  • COVID-19
  • Epidemie
  • Terroryzm
Abstract

PL Pandemia COVID-19 przypomniała światu, jak wiele namacalnych szkód może wyrządzić „niewidzialny wróg”. Świat pogrążył się w chaosie, a przeciętny śmiertelnik zauważa coraz więcej słabości i błędów ze strony władzy państwowej, widzi również niedomagania we wsparciu ze strony organizacji międzynarodowych. Czy nie o taki efekt chodzi podejmującym działalność o charakterze terrorystycznym? Obserwacja obecnego stanu rzeczy musi skłaniać, i skłania nie tylko lekarzy, polityków, ekonomistów, ale i przestępców (w tym terrorystów) do refleksji i podejmowania strategii działania w swoim obszarze. Tych pierwszych w produkcji szczepionki oraz opracowaniu procedur prowadzących do wygaszenia zjawiska, tych ostatnich zaś – do kreowania przyszłych spektakularnych zamachów. W artykule poniższym w sposób syntetyczny, oparty na dostępnych źródłach i niepublikowanych informacjach, autor przedstawia aktualny poziom zagrożenia użycia czynników biologicznych przeciwko ludzkości, co nie pozostaje bez inspiracji w związku z wciąż towarzyszącą pandemią COVID-19.

Pages (from - to)

105 - 124

Book

Współczesne wymiary bezpieczeństwa w przestrzeni społecznej

Points of MNiSW / chapter

20.0