Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kobiety-naukowcy w wojskowym szkolnictwie wyższym

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kobieta
  • Pracownicy naukowi
  • Szkolnictwo wojskowe wyższe
  • Uczeni
  • Wojsko
Pages (from - to)

86 - 102

Book

Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa

Points of MNiSW / chapter

20.0