Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Justynian a homoseksualiści. Prawodawstwo bizantyjskie z czasów Justyniana I Wielkiego (527-565) dotyczące osób i zachowań homoseksualnych na tle prawa rzymskiego okresu republiki i cesarstwa

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Justynian I (cesarz bizantyński , ok. 482-565)
  • Bizancjum (państwo dawne)
  • Chrześcijaństwo
  • Homoseksualizm
  • Mniejszości seksualne
  • Prawo bizantyńskie
Abstract

PL Nie ulega wątpliwości, iż grecko-rzymska cywilizacja tolerowała stosunki homoseksualne oraz homoseksualistów, czego nie można powiedzieć o wiekach późniejszych, np. późnym średniowieczu i nowożytności. Sytuacja osób o orientacji homoseksualnej uległa jednak diametralnemu pogorszeniu w cesarstwie bizantyjskim, a więc w państwie, które wyrosło na gruncie symbiozy religii chrześcijańskiej, azjatyckiej despotii i cywilizacji helleńskiej. Co może budzić zdziwienie, wszak po dzień dzisiejszy kontakty seksualne pomiędzy mężczyznami nazywane są "miłością grecką". Cesarz Justynian I Wielki (527-565) będący uosobieniem potęgi mocy Bizancjum, wypowiedział homoseksualistom bezwzględną wojnę. Aresztowania i egzekucje, a także rozbudowany system szpiegowania i donosicielstwa stał się chlebem powszednim, a strach o cień podejrzenia o "uciechy sprzeczne z naturą i wola Bożą" przekleństwem tysięcy ludzi. Oskarżenie o homoseksualizm stało się również wygodną bronią stosowaną w celu pozbycia się niewygodnej konkurencji lub przeciwników politycznych. Antyhomoseksualne wystąpienia w Bizancjum stały się podwaliną pod przyszłe prześladowania mniejszości seksualnej w innych częściach euroazjatyckiej sfery geopolitycznej.

Pages (from - to)

78 - 90

Book

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Prawo i ekonomia

Presented on

XII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, 16.11.2020

Points of MNiSW / chapter

5.0