Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Determinants Improving the Organization's Strategy in Terms of the Implementation of Tasks for Safety

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

European Research Studies Journal

Rocznik: 2021 | Tom: vol. XXIV | Numer: issue 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Management
  • Organizational strategy
  • Defense tasks
  • Improvement
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
  • Zarządzanie
Streszczenie

EN Purpose: The aim of the research was to identify critical variables for the improvement of the organization’s strategy for the implementation of security tasks, and to develop recommendations for organizational units supporting the implementation of tasks for the defense needs of the state. Design/Methodology/Approach: In the research process, to achieve the assumed research goals, it was decided to use the following research methods, “Delphi Method”, and CAWI method (Computer Assisted Web Interview). The survey was conducted among 680 representatives of local government authorities and 62 people working for entities that carry out defense tasks. Findings: As a result of the research, factors were established supporting the degree of implementation of defense tasks both in enterprises and local government units. In the case of enterprises, all factors were assessed much higher than in local government units, human resources, information flow in communication with state administration units, financial resources, information flow in the organization, infrastructure resources, technical means, information processing, storage, procedures and instructions, organizational structures, regulations, norms, and standards (for example PKN, NATO). Five actions have been identified that can be considered necessary to improve the process of preparing the surveyed organizations for the implementation of defense tasks, the most important ones include, making specific procedures available, comprehensive coverage of defense tasks in existing legal acts and other documents, organizing legal regulations. Practical Implications: Increasing the effectiveness of implementing tasks for safety requires the improvement of the organization’s strategy. Therefore, it is crucial to improve human resources, information flow in communication with state administration units, financial resources, information flow in the organization, infrastructure resources, technical means, information processing and storage, procedures and instructions, organizational structure, legal regulations, norms, and standards. Originality/Value: There is a need to conduct research aimed at improving the procedures related to the improvement of security and, where applicable, the defense needs of the state.

Data udostępnienia online

20.05.2021

Strony (od-do)

424 - 437

DOI

10.35808/ersj/2135

URL

https://www.ersj.eu/journal/2135

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia

20.05.2021 (Data domniemana)

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

100,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

100,0