Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Komentarz do art. 506 - 543, 568 - 589

Autorzy

[ 1 ] Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Komentarz
  • Prawo
  • Prawo cywilne
  • Postępowanie cywilne
Data udostępnienia online

2021

Książka

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Artykuły 506–729

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0