Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Artykuły 506–729

Redaktorzy

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wolters Kluwer Polska SA

Wydawca z listy MNiSW

Wolters Kluwer Polska

Data opublikowania

2021

Liczba stron

772

ISBN

978-83-8187-992-7

URL

https://www.profinfo.pl/sklep/kodeks-postepowania-cywilnego-komentarz-tom-iii-artykuly-506729,145464.html

Słowa kluczowe
PL
  • Prawo
  • Prawo cywilne
  • Postępowanie cywilne
Uwagi

Tom III komentarza obejmuje art. 506–729 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, dotyczące postępowania nieprocesowego oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt.

Rozdziały
Komentarz do art. 506 - 543, 568 - 589