Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Analysis of social participation in relation to the safety management of local communities

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Partycypacja społeczna
  • Samorząd terytorialny
  • Społeczności lokalne
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

541 - 545

Book

5th International Online Conferences on Economics and Social Sciences : proceedings

Presented on

5th International Online Conferences on Economics and Social Sciences, 9-10.04.2021, Lahore, Pakistan

Points of MNiSW / chapter

5.0