Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Analysis of social participation in relation to the safety management of local communities

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Partycypacja społeczna
  • Samorząd terytorialny
  • Społeczności lokalne
  • Zarządzanie
Strony (od-do)

150 - 154

Książka

5th International Online Conferences on Economics and Social Sciences : abstracts book

Zaprezentowany na

5th International Online Conferences on Economics and Social Sciences, 9-10.04.2021, Lahore, Pakistan