Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Mowa nienawiści a wolność wypowiedzi

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Mowa nienawiści
  • Orzecznictwo
  • Prawo karne
  • Prawo międzynarodowe
  • Wolność słowa
  • Europa
  • Świat
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

279 - 299

Book

Media w erze cyfrowej. Wyzwania i zagrożenia

Points of MNiSW / chapter

20.0