Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Factors Determining a Drone Swarm Employment in Military Operations

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Safety & Defense. Scientific and Technical Journal

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 7 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Autonomous vehicles
  • Capabilities of drone swarm
  • Command and control models
  • Defense
  • Military operations
  • Unmanned aerial vehicle (UAV)
Streszczenie

EN The aim of this study is to identify a drone swarm’s capabilities and the key factors influencing its employment in military operations. The research takes the quantitative analysis of scientific literature related to the technical and operational utilizationof drones. The use of drones for military purposes in contemporary world is widespread. They conduct dull, dirty, dangerous and deep military operations replacing manned aviation in many areas. Progressive technological development including artificial intelligence and machine learning allows for the use of military drones in the form of a swarm. It is a quite new technology at the beginning of development. The study indicates that the capabilitiesof a drone swarm based on communication within the group and autonomy differentiate it from the typicaluse of unmanned aircraft. Size, diversity, self configurability and self perfection amongst the others indicated in literature are attributes of a drone swarm which may give advantage in military operation comparing to the classic use of unmanned aircraft. Emergent coordination as a command and control model of a drone swarm is a future way of utilizingthat technology in military operations. In the future, adrone swarm will be a cheaper equivalent of advanced and much more expensive weapon systems conducting combat operations.

Data udostępnienia online

23.05.2021

Strony (od-do)

59 - 71

URL

https://sd-magazine.eu/index.php/sd/article/view/112/81

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 70-71.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70,0