Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

The Legal Status of Public Entities in the Field of Cybersecurity in Poland

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Maribor, Słowenia

Wydawca

Institute for Local Self-Government Maribor

Data opublikowania

2021

Liczba stron

98

ISBN

978-961-7124-03-3

URL

http://www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/LegalStatusPublicEntitiesCybersecurity

Słowa kluczowe
EN
  • Cybersecurity
  • Digital services
  • Information systems
  • Public entities •
Opublikowano w

Seria: Law & Society

Typ licencji

CC BY-ND (uznanie autorstwa - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20,0