Processing may take a few seconds...

Article


Title

Koszty logistyki jako determinanta współczesnych procesów logistycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Koszty
  • Logistyka
  • Optymalizacja
  • Przedsiębiorstwo
  • Zarządzanie
Abstract

PL Identyfikacja kosztów logistyki jest przedsięwzięciem złożonym i trudnym do wykonania w praktyce. Efektywność procesów logistycznych wiąże się wprost z prowadzeniem rachunku ekonomicznego w logistyce i jest zasadniczą determinantą projektowania i realizacji tych procesów, w tym zarządzania nimi. W konsekwencji określenie wpływu kosztów logistyki na współczesne procesy logistyczne wiąże się z identyfikacją właściwości kosztów logistyki, ich oceną oraz określeniem tendencji zmian w rachunku tych kosztów, co odzwierciedlają treści artykułu. W konsekwencji zostały w nim przedstawione wymogi teoretyczno-praktyczne konieczne do spełnienia, aby wykorzystać w pełni wyniki poprawnej identyfikacji wielkości kosztów logistyki do racjonalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach.

Pages (from - to)

2 - 11

DOI

10.33226/1231-2037.2021.4.1

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/koszty-logistyki-jako-determinanta-wspolczesnych-procesow-logistycznych,a1413267479

Comments

Klasyfikacja JEL: M29

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0