Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Koszty logistyki jako determinanta współczesnych procesów logistycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2021 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Koszty
  • Logistyka
  • Optymalizacja
  • Przedsiębiorstwo
  • Zarządzanie
Streszczenie

PL Identyfikacja kosztów logistyki jest przedsięwzięciem złożonym i trudnym do wykonania w praktyce. Efektywność procesów logistycznych wiąże się wprost z prowadzeniem rachunku ekonomicznego w logistyce i jest zasadniczą determinantą projektowania i realizacji tych procesów, w tym zarządzania nimi. W konsekwencji określenie wpływu kosztów logistyki na współczesne procesy logistyczne wiąże się z identyfikacją właściwości kosztów logistyki, ich oceną oraz określeniem tendencji zmian w rachunku tych kosztów, co odzwierciedlają treści artykułu. W konsekwencji zostały w nim przedstawione wymogi teoretyczno-praktyczne konieczne do spełnienia, aby wykorzystać w pełni wyniki poprawnej identyfikacji wielkości kosztów logistyki do racjonalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach.

Strony (od-do)

2 - 11

DOI

10.33226/1231-2037.2021.4.1

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/koszty-logistyki-jako-determinanta-wspolczesnych-procesow-logistycznych,a1413267479

Uwagi

Klasyfikacja JEL: M29

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0