Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Determinants of Improving the Strategy of Sustainable Energy Management of Building Sustainable Value for Stakeholders—Experience of Organizations in Poland

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: issue 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Stakeholders
  • Strategy
  • Sustainability
  • Sustainable energy management
Streszczenie

EN The purpose of the research was to identify the factors determining the improvement of the sustainable energy management strategy in the process of building lasting value for stakeholders, identifying key activities supporting the process of improving the sustainable energy management strategy, and analyzing the degree of use of environmental indicators by organizations in Poland. In the research process, to achieve the assumed research goals, it was decided to use the following research methods: The “Delphic Method” and the CAWI method (Computer-Assisted Web Interview). The research was carried out on a sample of 102 organizations in Poland. The study identifies goals for the sustainable development of the organization, activities supporting the process of sustainable energy management, and indicators in the field of energy management. The key factors for the improvement of energy management strategies have been identified, including implementation of modern technologies, reduction of energy consumption, development of procedures, increase of employee awareness, and clearly defined goals in the field of energy management. The strategy of the organization’s future actions towards achieving sustainable development determines the process of creating value for stakeholders. Dialogue with stakeholders is one of the basic conditions for proper planning and implementation of the organization’s strategy and taking actions in the field of sustainable energy management. Effective energy management becomes a necessity. Organizations must take a number of steps to achieve maximum resource efficiency. This can only be achieved through a holistic approach to the process of formulating the goals of the organization, which is necessary in decision-making processes and in the approach to energy management. The Polish economy has been built on coal and other fossil fuels. So far, the majority of polish organizations have not cared about the natural environment and energy management, which is why the research on redefining their strategies is a novelty

Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

1 - 18

Opis fizyczny

Sustainable energy management

DOI

10.3390/en14102878

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/10/2878

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Impact Factor

3,004 [Lista 2020]