Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

W poszukiwaniu optymalnej drogi rozwoju - wyzwania stojące przed Polską do 2050 roku

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Energetyka
  • Polska
  • Rozwój zrównoważony
Pages (from - to)

311 - 323

Book

Energetyka : aspekty badań interdyscyplinarnych : prawo i polityka, zrównoważony rozwój i OZE, ekonomia, technika, bezpieczeństwo

Points of MNiSW / chapter

20.0