Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Niczego nie można zbudować na niewolnictwie, chyba, że bunty niewolników – atlantycki transport czarnych niewolników do Brazylii w latach 1763-1822

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Title variant

EN Nothing can be built on slavery, unless slave rebellions - the Atlantic transport of black slaves to Brazil in 1763-1822

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Handel ludźmi
  • Niewolnictwo
  • Afryka
  • Brazylia
Date of online publication

08.2019

Pages (from - to)

134 - 141

Book

Nauki humanistyczne i społeczne. Cz. 7, Historia i polityka

Ministry points / chapter

5.0