Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Niczego nie można zbudować na niewolnictwie, chyba, że bunty niewolników – atlantycki transport czarnych niewolników do Brazylii w latach 1763-1822

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Wariant tytułu

EN Nothing can be built on slavery, unless slave rebellions - the Atlantic transport of black slaves to Brazil in 1763-1822

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Handel ludźmi
  • Niewolnictwo
  • Afryka
  • Brazylia
Data udostępnienia online

08.2019

Strony (od-do)

134 - 141

Książka

Nauki humanistyczne i społeczne. Cz. 7, Historia i polityka

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0