Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem - od Maastricht do Lizbony

Autorzy

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Instytut Zachodni

Data opublikowania

2016

Liczba stron

472

ISBN

9788361736578

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991048038079705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Unia%20europejska%20wobec%20zagro%C5%BCenia%20terroryzmem&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Terroryzm
  • Unia Europejska (UE)
EN
  • European Union
  • International security
  • Terrorism
Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 423-468.

Opublikowano w

Seria: Studia Europejskie

Numer w serii

19