Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Współczesny wymiar bezpieczeństwa : wyzwania dla Polski

Autorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data udostępnienia online

2020

Data opublikowania

2020

Liczba stron

200

ISBN

978-83-7523-756-6

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052888686305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,wsp%C3%B3%C5%82czesny%20wymiar%20bezpiecze%C5%84stwa%20:%20wyzwania%20dla%20polski&offset=0

Słowa kluczowe
PL
 • Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej
 • Bezpieczeństwo finansowe
 • Bezpieczeństwo klimatyczne
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Demografia
 • Geopolityka
 • Migracje
 • Nowy Jedwabny Szlak
 • Polityka międzynarodowa
 • Wpływ (politologia)
 • Współpraca gospodarcza
 • Chiny
 • Kraje Unii Europejskiej
 • Polska
 • Rosja
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 187-198.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0