Processing may take a few seconds...

Article


Title

Logistyka czynnikiem tworzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2021 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Konkurencyjność
  • Konsumenci (ekonomia)
  • Logistyka
  • Łańcuch dostaw
  • Przedsiębiorstwo
Abstract

PL Logistyka ukierunkowała się na rynek. Obsługa klienta i jej odpowiedni poziom zaczęły zyskiwać miano priorytetów w działaniach przedsiębiorstw. Wymusiło to obserwowane dziś na rynkach zjawisko powstawania sieci logistycznej, znaczną integrację wielu przedsiębiorstw i organizacji w ramach jednego łańcucha dostaw, znaczne zwiększenie roli najnowszych technologii w działaniach logistycznych. Obserwowane zmiany sprawiły, że współcześnie wiele podmiotów obecnych na rynku logistykę traktuje jako swoistą szansę strategiczną. Niestety, zbyt mało wiemy jeszcze o problemie wykorzystania logistyki jako ważnego elementu uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, stąd też celem artykułu jest przedstawienie możliwości logistyki w poprawie pozycji przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku oraz ukazanie jej znaczenia dla organizacji.

Pages (from - to)

37 - 45

DOI

10.33226/1231-2037.2021.3.4

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/logistyka-czynnikiem-tworzenia-konkurencyjnosci-przedsiebiorstwa,a307640976

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0