Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Logistyka czynnikiem tworzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2021 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Konkurencyjność
  • Konsumenci (ekonomia)
  • Logistyka
  • Łańcuch dostaw
  • Przedsiębiorstwo
Streszczenie

PL Logistyka ukierunkowała się na rynek. Obsługa klienta i jej odpowiedni poziom zaczęły zyskiwać miano priorytetów w działaniach przedsiębiorstw. Wymusiło to obserwowane dziś na rynkach zjawisko powstawania sieci logistycznej, znaczną integrację wielu przedsiębiorstw i organizacji w ramach jednego łańcucha dostaw, znaczne zwiększenie roli najnowszych technologii w działaniach logistycznych. Obserwowane zmiany sprawiły, że współcześnie wiele podmiotów obecnych na rynku logistykę traktuje jako swoistą szansę strategiczną. Niestety, zbyt mało wiemy jeszcze o problemie wykorzystania logistyki jako ważnego elementu uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, stąd też celem artykułu jest przedstawienie możliwości logistyki w poprawie pozycji przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku oraz ukazanie jej znaczenia dla organizacji.

Strony (od-do)

37 - 45

DOI

10.33226/1231-2037.2021.3.4

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/logistyka-czynnikiem-tworzenia-konkurencyjnosci-przedsiebiorstwa,a307640976

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0