Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Czynnik etniczny jako potencjalne narzędzie działań hybrydowych na północno-wschodniej flance NATO w świetle rosyjskich dokumentów doktrynalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Mniejszości narodowe
  • Polityka zagraniczna
  • Rosjanie
  • Stosunki etniczne
  • Strategia
  • Wojna hybrydowa
  • Estonia
  • Litwa
  • Łotwa
  • Rosja
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

65 - 86

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&tab=LibraryCatalog&docid=alma991052888150905066&context=L

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 83-85. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Bezpieczeństwo północno-wschodniej flanki NATO

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0