Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data udostępnienia online

2020

Data opublikowania

2020

Liczba stron

227

ISBN

978-83-7523-803-7

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9912000905905606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Jako%C5%9B%C4%87%20us%C5%82ug%20technicznych%20%C5%9Bwiadczonych%20Si%C5%82om%20Zbrojnym%20Rzeczypospolitej%20Polskiej&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • NATO
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Bezpieczeństwo militarne państwa
  • Kontrola jakości
  • Prawo zamówień publicznych
  • Przemysł zbrojeniowy
  • System obronny państwa
  • Technika wojskowa
  • Polska
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 211-223.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0