Processing may take a few seconds...

Book

Title

Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2020

Book type

scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of online publication

2020

Date of publication

2020

Number of pages

227

ISBN

978-83-7523-803-7

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9912000905905606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Jako%C5%9B%C4%87%20us%C5%82ug%20technicznych%20%C5%9Bwiadczonych%20Si%C5%82om%20Zbrojnym%20Rzeczypospolitej%20Polskiej&offset=0

Keywords
PL
  • NATO
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Bezpieczeństwo militarne państwa
  • Kontrola jakości
  • Prawo zamówień publicznych
  • Przemysł zbrojeniowy
  • System obronny państwa
  • Technika wojskowa
  • Polska
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 211-223.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100