Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa. T. 4

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Dęblin, Polska

Wydawca

Lotnicza Akademia Wojskowa

Wydawca z listy MNiSW

Lotnicza Akademia Wojskowa

Data opublikowania

2020

Liczba stron

295

ISBN

978-83-66514-26-3

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo powietrzne państwa
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Lotnictwo wojskowe
  • Szkolenie wojskowe
  • Sztuka wojenna
  • Europa
  • Polska
  • Świat
Uwagi

Opis nie z autopsji. Uzupełnić URL.

Rozdziały
Powietrzno-kosmiczny wymiar pola walki (s. 9-29)