Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Organy władzy publicznej w zakresie ochrony cyberbezpieczeństwa w wybranych strategiach cyberbezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Title variant

EN Public authorities competent in cyberspace protec

Year of publication

2021

Published in

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Journal year: 2021 | Journal number: nr 1 (59)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Konstytucja
  • Ochrona elektroniczna
  • Strategie rozwoju
EN
  • Constitution
  • Cybersecurity
  • Cybersecurity strategy
  • Public authorities
  • Systems of government
Abstract

PL Spójny system cyberbezpieczeństwa jest gwarantem bezpieczeństwa sieci. Zasadniczą rolę w jego organizacji, zarządzaniu i monitorowaniu odgrywa rząd i podlegle mu organy. W oparciu o konstytucyjne uprawnienia i obowiązujące prawo, organy władzy publicznej poszczególnych państw, tj. USA, Francji i Niemiec wpływają na kształt polityki poprzez stworzenie strategicznych planów działania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

EN A consistent cybersecurity system is a guarantee of network security. The government and its subordinate bodies play a key role in shaping, organizing, managing and monitoring it. Based on constitutional powers and applicable law, public authorities of individual countries, i.e. the USA, France and Germany,

Pages (from - to)

297 - 310

Ministry points / journal

100.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

100.0