Processing may take a few seconds...

Article


Title

Organy władzy publicznej w zakresie ochrony cyberbezpieczeństwa w wybranych strategiach cyberbezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Public authorities competent in cyberspace protec

Year of publication

2021

Published in

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Journal year: 2021 | Journal number: nr 1 (59)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Konstytucja
  • Ochrona elektroniczna
  • Strategie rozwoju
EN
  • Constitution
  • Cybersecurity
  • Cybersecurity strategy
  • Public authorities
  • Systems of government
Abstract

PL Spójny system cyberbezpieczeństwa jest gwarantem bezpieczeństwa sieci. Zasadniczą rolę w jego organizacji, zarządzaniu i monitorowaniu odgrywa rząd i podlegle mu organy. W oparciu o konstytucyjne uprawnienia i obowiązujące prawo, organy władzy publicznej poszczególnych państw, tj. USA, Francji i Niemiec wpływają na kształt polityki poprzez stworzenie strategicznych planów działania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

EN A consistent cybersecurity system is a guarantee of network security. The government and its subordinate bodies play a key role in shaping, organizing, managing and monitoring it. Based on constitutional powers and applicable law, public authorities of individual countries, i.e. the USA, France and Germany,

Pages (from - to)

297 - 310

Points of MNiSW / journal

100.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

100.0