Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Organy władzy publicznej w zakresie ochrony cyberbezpieczeństwa w wybranych strategiach cyberbezpieczeństwa

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

EN Public authorities competent in cyberspace protec

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Rocznik: 2021 | Numer: nr 1 (59)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Konstytucja
  • Ochrona elektroniczna
  • Strategie rozwoju
EN
  • Constitution
  • Cybersecurity
  • Cybersecurity strategy
  • Public authorities
  • Systems of government
Streszczenie

PL Spójny system cyberbezpieczeństwa jest gwarantem bezpieczeństwa sieci. Zasadniczą rolę w jego organizacji, zarządzaniu i monitorowaniu odgrywa rząd i podlegle mu organy. W oparciu o konstytucyjne uprawnienia i obowiązujące prawo, organy władzy publicznej poszczególnych państw, tj. USA, Francji i Niemiec wpływają na kształt polityki poprzez stworzenie strategicznych planów działania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

EN A consistent cybersecurity system is a guarantee of network security. The government and its subordinate bodies play a key role in shaping, organizing, managing and monitoring it. Based on constitutional powers and applicable law, public authorities of individual countries, i.e. the USA, France and Germany,

Strony (od-do)

297 - 310

Punktacja MNiSW / czasopismo

100,0