Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Formy szkolenia obronnego a ćwiczenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka

Rocznik: 2020 | Numer: 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Ćwiczenia wojskowe
  • Szkolenie wojskowe
  • Polska
Streszczenie

PL Artykuł jest próbą przedstawienia możliwych powiązań między szkoleniem obronnym prowadzonym w administracji rządowej i samorządowej Rzeczypospolitej Polskiej, a szkoleniem Sił Zbrojnych RP. W oparciu o podstawy prawne przedstawiono formy i zasady planowania szkolenia obronnego, a następnie typologię i zasady programowania głównych form szkolenia Sił Zbrojnych, tj. ćwiczeń wojskowych. W podsumowaniu wykazano szanse łączenia form szkolenia obronnego z ćwiczeniami wojskowymi.

EN The paper makes an attempt to establish the possible links between defence training schemes launched by Poland’s state authorities, as well as the local and regional authorities, and the training of the Polish Armed Forces. Based on legal foundations, it outlines the forms and planning principles of defence training schemes, followed by an insight into the typology and principles of programming the main forms of training of the Polish Armed Forces, i.e. military exercises. The summary of the paper points to the prospects of combining various forms of defence training schemes with the military exercises that are offered.

DE Der Artikel ist ein Versuch die Zusammenhänge zwischen der in der Regierungs- und lokalen Verwaltung der Republik Polen geführten verteidigungsbezogenen Ausblidung und der Ausbildung der Straitkräfte der Republik Polen darzustellen. Auf Basis der rechtlichen Grundlagen wurden die Formen und Grundsätze für die Planung der verteidigungsbezogenen Ausbildung, und dann die Typologie und Programmplanungsgrundsätze für die wichtigsten Ausbildungsformen der Streikräfte, d.h. militärischen Übungen dargestellt. In der Zusammenfassung zeigte man die Chancen für die Verbindung der Form der verteidigungsbezogenen Ausbildung mit den militärischen Übungen.

RU В статье рассмотрена связь между начальной военной подготовкой, проводимой польской государственной администрацией, местным самоуправлением и боевой подготовкой, проводимой Вооруженными силами Польши. На основе существующих правовых актов в изыскании представлены формы и принципы планирования военной подготовки, типология и принципы программирования основных форм военных учений Вооруженных сил Польши. В итогах статьи показаны возможности совмещения форм начальной военной подготовки с военными учениями.

Data udostępnienia online

06.11.2020

Strony (od-do)

199 - 217

DOI

10.48269/2451-0718-btip-2020-4-011

URL

https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2020-nr4.pdf

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 215-216. Streszczenia w językach angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

20,0