Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Perspektywa geopolityczna a ocena przeciwnika powietrznego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN GEOPOLITICAL PERSPECTIVE AND THE ASSESSMENT OF THE ADVERSARY AIR FORCES

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Rocznik: 2020 | Numer: nr 2(6)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Geopolityka
  • Siły powietrzne
EN
  • Air forces
  • Geopolitics
Streszczenie

PL Dokonywana w sposób ciągły na etapie planowania i realizacji działań przez siły powietrzne ocena przeciwnika powietrznego przekłada się na podejmowane decyzje. Autor w artykule rozważa przydatność geopolityki jako perspektywy do jej prowadzenia. Wskazując na wartość informacyjną myśli geopolitycznych wykazuje jej przydatność jako źródła szeregu istotnych danych nie tylko o przestrzeni działań, lecz także o występujących na niej aktorach i ich interesach. Najważniejszymi wnioskami płynącymi z rozważań nad zastosowaniem perspektywy geopolitycznej do prowadzenia oceny przeciwnika powietrznego są oszczędność czasu oraz poprawa świadomości sytuacyjnej jednocześnie na wszystkich szczeblach dowodzenia siłami powietrznymi.

EN Estimation of adversary air force is continuously made during planning process and execution phase and has influence on decisions made. In the article, the author considers the usefulness of geopolitics as a perspective for conducting estimation of adversary air force. Pointing to the informational value of geopolitical thoughts, he shows its usefulnessas a source of a number of important data about not only the environment, but also potential political actors and their goals. Themost important conclusions from the considerations are that use of geopolitical perspective to estimate adversary air force gives an opportunity to save time and to improve situational awareness at all levels of air force command structure.

Data udostępnienia online

10.02.2020

Strony (od-do)

145 - 156

DOI

10.34739/dsd.2020.02.10

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/10._Dochniak_De_Securitate_no._1_2020.pdf

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 155-156.

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0