Processing may take a few seconds...

Article


Title

Perspektywa geopolityczna a ocena przeciwnika powietrznego

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN GEOPOLITICAL PERSPECTIVE AND THE ASSESSMENT OF THE ADVERSARY AIR FORCES

Year of publication

2020

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2020 | Journal number: nr 2(6)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Geopolityka
  • Siły powietrzne
EN
  • Air forces
  • Geopolitics
Abstract

PL Dokonywana w sposób ciągły na etapie planowania i realizacji działań przez siły powietrzne ocena przeciwnika powietrznego przekłada się na podejmowane decyzje. Autor w artykule rozważa przydatność geopolityki jako perspektywy do jej prowadzenia. Wskazując na wartość informacyjną myśli geopolitycznych wykazuje jej przydatność jako źródła szeregu istotnych danych nie tylko o przestrzeni działań, lecz także o występujących na niej aktorach i ich interesach. Najważniejszymi wnioskami płynącymi z rozważań nad zastosowaniem perspektywy geopolitycznej do prowadzenia oceny przeciwnika powietrznego są oszczędność czasu oraz poprawa świadomości sytuacyjnej jednocześnie na wszystkich szczeblach dowodzenia siłami powietrznymi.

EN Estimation of adversary air force is continuously made during planning process and execution phase and has influence on decisions made. In the article, the author considers the usefulness of geopolitics as a perspective for conducting estimation of adversary air force. Pointing to the informational value of geopolitical thoughts, he shows its usefulnessas a source of a number of important data about not only the environment, but also potential political actors and their goals. Themost important conclusions from the considerations are that use of geopolitical perspective to estimate adversary air force gives an opportunity to save time and to improve situational awareness at all levels of air force command structure.

Date of online publication

10.02.2020

Pages (from - to)

145 - 156

DOI

10.34739/dsd.2020.02.10

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/10._Dochniak_De_Securitate_no._1_2020.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 155-156.

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0