Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Management of Pension and Disability Expenses and their Share in the Polish Defense Budget

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu | [ 3 ] Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

European Research Studies Journal

Rocznik: 2021 | Tom: vol. XXIV | Numer: Special Issue 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Retirement security
  • Retirement pension
  • Pension system
  • Defense budget
PL
  • Budżet
  • Emerytura wojskowa
  • Renta wojskowa
  • Ministerstwo Obrony Narodowej (Polska)
Streszczenie

EN Purpose: The objective of this article is to identify and analyse social expenditure management at the Ministry of National Defense in 2014-2018. The share of pension and disability expenses in the Polish defense budget in 2014-2018 was subject to an in-depth analysis. Design/Methodology/Approach: The article will present the history of pensions in Poland. The next part focuses on the reforms of the pension system that took place after the political transformation. On the other hand, own research presents a financial analysis of retirement and disability pension expenditure. Findings: The result of the article is an analysis of pension expenditure in the budget of the Ministry of National Defense provided for as part of the defense expenditure of the Polish state. Practical Implications: The article may be the basis for considering the exclusion of this type of expenditure from the budget of the Ministry of National Defense and inclusion in the universal system. Originality/Value: The funds obtained in this way may constitute the actual Polish defense expenditure amounting to 2% of GDP.

Data udostępnienia online

23.03.2021

Strony (od-do)

954 - 974

DOI

10.35808/ersj/2082

URL

https://www.ersj.eu/journal/2082

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100,0