Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zamówienia publiczne w czasie pandemii COVID - 19

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

EN Public procurement during COVID-19 pandemic

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Cybersecurity and Law

Rocznik: 2020 | Numer: nr 1(3)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • COVID-19
 • Kara (prawo)
 • Umowa
 • Usługi
 • Zamówienia publiczne
EN
 • COVID-19
 • Contract
 • Contractor
 • Contractual penalty
 • Public procurement
 • Services
Streszczenie

PL W związku z niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 ustawodawca polski dostrzegł konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań umożlwiających podejmowanie działań minimalizujących negatywny wpływ na gospodarkę. Ustawodawca w 2020 roku wprowadził wiele regulacji prawnych dotyczących różnych dziedzin, w tym prawa zamówień publicznych. Regulacje te potocznie określa się mianem tarcz antykryzysowych. Z punktu widzenia podmiotów zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych istotnym elementem są nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych i wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych. Kolejne regulacje obejmowały dalsze zmiany zarówno w zakresie umów o zamówienia, jak i samego udzielania zamówień oraz przepisów, które wpływały na kondycję finansową wykonawców, w tym ich płynność finansową.

EN Due to the risk of spreading SARS CoV-2 virus infections, the Polish legislator noticed the need to introduce special solutions that would allow taking actions to minimize the negative impact on the economy. In 2020, the legislator introduced a number of legal regulations in many areas, including public procurement law. From the point of view of entities obliged to apply the public procurement law, an important element is the new provisions on awarding public contracts and performing public procurement contracts and the awarding of contracts as well as provisions that affected the financal condition of contractors, including their financial liquidity.

Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

113 - 130

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0