Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zamówienia publiczne w czasie pandemii COVID - 19

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Public procurement during COVID-19 pandemic

Year of publication

2020

Published in

Cybersecurity and Law

Journal year: 2020 | Journal number: nr 1(3)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • COVID-19
 • Kara (prawo)
 • Umowa
 • Usługi
 • Zamówienia publiczne
EN
 • COVID-19
 • Contract
 • Contractor
 • Contractual penalty
 • Public procurement
 • Services
Abstract

PL W związku z niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 ustawodawca polski dostrzegł konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań umożlwiających podejmowanie działań minimalizujących negatywny wpływ na gospodarkę. Ustawodawca w 2020 roku wprowadził wiele regulacji prawnych dotyczących różnych dziedzin, w tym prawa zamówień publicznych. Regulacje te potocznie określa się mianem tarcz antykryzysowych. Z punktu widzenia podmiotów zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych istotnym elementem są nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych i wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych. Kolejne regulacje obejmowały dalsze zmiany zarówno w zakresie umów o zamówienia, jak i samego udzielania zamówień oraz przepisów, które wpływały na kondycję finansową wykonawców, w tym ich płynność finansową.

EN Due to the risk of spreading SARS CoV-2 virus infections, the Polish legislator noticed the need to introduce special solutions that would allow taking actions to minimize the negative impact on the economy. In 2020, the legislator introduced a number of legal regulations in many areas, including public procurement law. From the point of view of entities obliged to apply the public procurement law, an important element is the new provisions on awarding public contracts and performing public procurement contracts and the awarding of contracts as well as provisions that affected the financal condition of contractors, including their financial liquidity.

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

113 - 130

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0