Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Sprzęt i możliwości wojsk inżynieryjnych Federacji Rosyjskiej w zakresie rozminowania terenu i obiektów oraz wykonywania przejść w zaporach

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Sprzęt wojskowy
  • Wojska inżynieryjne
  • Rozminowanie
  • Rosja
Pages (from - to)

49 - 71

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 70-71.

Book

Rozwój zdolności pokonywania zapór

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0